Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM Mẫu hợp đồng kinh tế kinh doanh thương mại các loại thường dùng trong kinh doanh.

Đơn vị:……………………

Số:……….

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

Hôm nay, ngày….tháng….năm……..tại………………………, gồm có

Họ, tên:……………………………chức vụ……………………Đại diện cho:…………………….. Bên giao khoán………………….

Họ, tên:……………………………chức vụ……………………Đại diện cho:……………………. Bên nhận khoán …………………

Cùng ký kết hợp đồng khoán:

I. Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

III. Những điều khoản chung về hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng.

- Phương thức thanh toán tiền.

- Xử phạt các vi phạm hợp đồng.

- …………………….

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Chia sẻ bài viết này

Hỗ trợ pháp lý

Luật sư tư vấn

Luật sư Hoàng Đạo

Mr. Hoàng Đạo: 091.226.5766

Quảng cáo

Liên kết được tài trợ:
Luật sư Kinh tế
Luật sư của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, nhà đầu tư nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn thành lập công ty chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam
Tư vấn pháp luật thường xuyên
Dịch vụ pháp lý thường xuyên - Đối tác pháp lý tin cậy của mọi doanh nghiệp
Tư vấn Đầu tư nước ngoài
Dịch vụ tư vấn đầu tư có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Khách trực tuyến

We have 2 guests online