Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp giải quyết vụ việc bất thường, Công ty cổ phần có thể triển khai triệu tập và họp đại hội cổ đông bất thường.

 
Tư vấn thành lập chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, chi nhánh được quyền kinh doanh các lĩnh vực theo uỷ quyền của doanh nghiệp trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàng Đạo & Partners cung cấp dịch vụ tư vấn lập chi nhánh của Công ty như sau:

 
Tư vấn soạn thảo hợp đồng

HOÀNG ĐẠO & Partners cung cấp các dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư và các hợp đồng khác theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp:

 
Tư vấn Pháp luật thường xuyên

Hoàng Đạo & Partners cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động...  thông qua việc ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

 
Dịch vụ giải thể công ty

Đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ giải thể Công ty từ quý doanh nghiệp, Hoàng Đạo & Partners tư vấn các trường hợp giải thể Công ty, điều kiện giải thể, trình tự thủ tục giải thể công ty... để hoàn tất việc chấm dứt tư cách pháp lý của doanh nghiệp.

 
Tư vấn soạn thảo di chúc

Việc lập di chúc để định đoạt tài sản của người để lại di sản thể hiện ý chí và mong muốn của người đó là định đoạt tài sản, quyền tài sản mà họ tạo lập khi còn sống cho những người mà họ mong muốn để lại di sản. Hoàng Đạo & Partners cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo, lập di chúc thể hiện ý chí của người để lại di chúc và đúng quy định của pháp luật.

 
Tư vấn thành lập công ty

Hoàng Đạo & Partners tự hào đã cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập Công ty cho hàng ngàn doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Để thuận tiện cho việc tư vấn thành lập công ty và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, quý khách vui lòng điền vào mẫu yêu cầu thông tin thành lập Công tygửi lại cho chúng tôi.

 
Tư vấn đầu tư nước ngoài

Hoàng Đạo & Partners là Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư, tư vấn các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

 
Dịch vụ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

“Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.”

 

Chia sẻ bài viết này

Hỗ trợ pháp lý

Luật sư tư vấn

Luật sư Hoàng Đạo

Mr. Hoàng Đạo: 091.226.5766

Khách trực tuyến

We have 1 guest online